Mögel orsakat av vattenskada

Den absolut svåraste konsekvensen som en vattenskada kan leda till är ett mögelangrepp. Mögel är riktigt jobbigt att hantera och det är viktigt att snabbt få bort det för att förhindra att det sprider sig. Om du har en vattenskada kan mögel bildas snabbt om förutsättningarna är gynnsamma. Om en vattenskada upptäcks bör mögel därför aldrig uteslutas. Mögel behöver inte alltid synas för att det ska finnas. Därför bör en vattenskadad bostad alltid undersökas grundligt för att se om den behöver behandlas för mögel.

Konstatera mögel

Att konstatera att en vattenskada orsakat ett mögelangrepp är viktigt för att du ska veta hur du ska gå vidare i form av åtgärder och renoveringar. Det är nämligen vanligt förekommande att man inte letar efter mögelsporer och går vidare med sitt liv efter att vattenskadan är hanterad. Efter en tid kanske en unken lukt börjar ta sig fram eller fläckar på golvet börjar synas. Då har möglat växt till sig rejält och blir betydligt mycket mer svårhanterligt än om du hade sökt efter mögel från första början. Det kan dock vara lite klurigt att identifiera mögel på egen hand, framförallt om det inte syns med blotta ögat. I det fallet kan det vara bra att ta hjälp av exempelvis ett saneringsföretag, som är experter på området. De kan se över skadan och identifiera om du har mögel samt vilken sorts mögel du har. Därefter kan de åtgärda möglet på ett lämpligt sätt utifrån sin kompetens och expertis av branschen. Om åtgärderna inkluderar sanering av bostaden är det viktigt att kontrollera om det finns möjlighet för dig och din eventuella familj att bo kvar i bostaden under arbetet. I vissa fall kan ni nämligen behöva flytta ut, beroende på hur omfattande saneringen är och hur den planerar att utföras.

Varför mögel bör avlägsnas

Det finns många anledningar till att göra sig av med mögel så fort det upptäcks. Mögel sprider sig snabbt och kan potentiellt sprida sig till övriga delar av bostaden om det inte hanteras snabbt. Husets material skadas och bryts ner av möglet vilket kan göra bostaden rent farlig att vistas i. Mögel kan faktiskt vara rent hälsofarligt och leda till olika slags otrevliga symptom. Personer som redan är sjuka kan bli sjukare av möglet och friska människor kan uppleva symptom som de inte vanligtvis gör. Nästäppa, förkylningssymptom, huvudvärk och allmänt dåligt mående är vanligt förekommande symptom hos personer som bor i mögeldrabbade bostäder. Mögel kan också skapa en unken och otrevlig lukt, liknande lukten som kan förekomma i gamla, instängda stugor. Om lukten bli intensiv kan den sätta sig i möbler, kläder, livsmedel och annat. En sista anledning till att ta bort mögel är att det i princip kommer vara omöjligt att sälja din bostad om du inte får bort möglet först. Om du håller visning kommer potentiella köpare säkerligen känna av doften och vilja inspektera bostaden, vilket kan göra det svårt att hitta en köpare.