Varför kombinera städföretag med andra branscher?

Det är många som säger att de mest framgångsrika företagen är nischade aktörer som är riktigt bra på en sorts tjänst eller produkt. Det finns åtskilliga böcker som talar för att man ska stå fast vid sitt erbjudande och bli världsbäst på sin lilla del av marknaden. Samtidigt ser vi många företag som går åt ett annat håll.

Här är några argument till varför en städfirma bör överväga att bredda sitt erbjudande.

Trender förändras

Fördelarna med att vara bäst inom en marknad är att man är med i toppen när trenden växer. Samtidigt finns risken att man faller snabbast när trenden viker igen. Om Sverige skulle ta bort Rut-avdrag som exempel skulle många som driver städfirma gå med stora förluster. De skulle tappa kunder, ha en stor bas med personal och inte ha tid att ställa om sitt erbjudande.

Skalfördelar

Om du driver flera verksamheter i angränsande branscher kan du få skalfördelar i form av effektivitet hos personalen. En person kanske är bra på att städa men också bra på trädgårds- och fastighetsskötsel. Har du båda uppdragen i din verksamhet kan du i vissa fall behålla personal genom att de får en varierad vardag.

Merförsäljning

Ett företag som driver en städfirma kan i vissa fall sälja förbrukningsprodukter inom städ till sina kunder. Däremot kan de inte sälja lås och dörrhandtag till samma kund om de inte har en verksamhet inom fastighetsskötsel under samma tak. Merförsäljning är alltid ett bra sätt att tjäna extra pengar och kan man göra det mellan branscher får man en bredare affärsyta mot sina kunder.

Korsförsäljning

En nöjd kund som anlitar er städfirma stockholm har lättare att släppa in er på att sköta deras storkök också. Korsförsäljning mellan branscher är en utmaning för många företag men de som lyckas får en väldigt god lönsamhet eftersom de inte måste jaga nya kunder hela tiden.

Vilka branscher kan en städfirma växa mot?

Tittar vi på de stora företagen inom städ så har många vuxit mot följande branscher:

  • Fastighetsskötsel
  • Storkök
  • Hotell

Fastighetsskötsel

Att driva en städfirma är att sköta en fastighet inomhus och att bedriva fastighetsskötsel är i många fall att sköta en fastighet utomhus. Här ser vi hur stora företag lyckas bra eftersom de kan ha färre chefer som sköter om en större personalgrupp på samma fastighet.

Storkök

Många stora företag erbjuder egna lunchrestauranger till sina anställda. Om man som städfirma sköter renhållningen i matsalen kan man i många fall också ta köket. Ta in ett par kockar så sköter man sen hela storköket. Här finns tydliga skalfördelar att tjäna för ett stort företag som vill växa på bredden.