Vanligare helhetslösning av flyttfirmorna

Allt vanligare med helhetslösning av flyttfirmorna Att en flyttfirma enbart erbjuder flytt av bohag blir allt ovanligare. Fler och fler erbjuder sina kunder helhetslösningar, antingen på egen hand eller i samarbete med andra företag.

En utveckling som gynnar både företagen och beställaren. Tjänstesektorn har ökat år från år vilket speglas inom flera branscher. Inom flyttbranschen köps bland annat flytthjälp och städning i större utsträckning. En annan utveckling är att företagen blir mer kompletta och erbjuder helhetslösningar. En kund behöver inte ringa till en flyttfirma för att få flytthjälp, en städfirma för att få städhjälp och därefter ett lagerhotell för att hyra magasin. Nu erbjuds det ofta från ett och samma företag. Under samma tak – eller via samarbeten .

Det är inte ovanligt att en flyttfirma erbjuder ett flertal olika tjänster för att därigenom få större beställningar. Kunden kan kontakta ett enda företag och få hjälp med alla moment inom flytten. En del större företag har all kompetens för en flyttfirma södertälje inom företaget men det är även vanligt med samordnade lösningar. En av de flyttfirmor som erbjuder detta alternativ visar på hemsidan att städning utförs av ett externt företag som har samarbete med denna flyttfirma. Men all kontakt sker ändå via detta företag och det är även de som står för garanti och fakturan.

Detta kan liknas med hur många mindre byggföretag kan erbjuda totalentreprenad utan att ha alla yrkeskategorier inom företaget. RUT kan vara en bidragande orsak Det kan finnas flera bidragande orsaker till denna utveckling. En orsak är att allt fler tjänster köps in generellt. Detta med allt från barnvakt och läxläsning till trädgårdsskötsel. Ett nytt synsätt har vuxit fram där det är självklart att köpa in hjälp istället för att ”alltid klara sig själv”.

En annan orsak kan vara att RUT-bidraget minskat kostnaderna för städning och andra hushållsnära tjänster till hälften. En av de senaste uppdateringarna innebär att den som anlitar en flyttfirma även kan få avdrag för detta. En ändring som skapade betydligt större efterfrågan inom just flyttbranschen. När fler kunder hör av sig ändras även efterfrågan på tjänster vilket kan leda till en ökad bredd på utbud. När kunderna allt mer efterfrågar kompletta lösningar ser företag synergieffekter att samarbeta och skapa smidiga lösningar. Via samarbete kan städfirman få kunder av den flyttfirma som anlitas – och vice versa. Framförallt är det kunden som gynnas med en betydligt enklare lösning. Allt finns tillgängligt på en och samma plats. Ett samtal – sen är allt löst inför flytten.