Mögel orsakat av vattenskada

Den absolut svåraste konsekvensen som en vattenskada kan leda till är ett mögelangrepp. Mögel är riktigt jobbigt att hantera och det är viktigt att snabbt få bort det för att förhindra att det sprider sig. Om du har en vattenskada kan mögel bildas snabbt om förutsättningarna är gynnsamma. Om en vattenskada upptäcks bör mögel därför aldrig uteslutas. Mögel behöver inte alltid synas för att det ska finnas. Därför bör en vattenskadad bostad alltid undersökas grundligt för att se om den behöver behandlas för mögel. read more